Lazer ameliyatlarının kısa tarihçesi

Randevu Hattı

0312 316 43 43

Bize Yazın

info@ankasugoz.com

Lazer ameliyatlarının tarihçesi

Görme kusurları, insanlığın tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi sorunlar, yüzyıllardır insanları etkilemiştir. Refraktif lazer operasyonları, bu görme kusurlarını düzeltmek için geliştirilen modern bir tedavi yöntemidir. Bu operasyonlar, gözlük veya kontakt lens kullanmadan net görme sağlayarak hastaların yaşam kalitesini artırır.

İlk olarak Göz çizdime nedir?

Kırma kusurlarının tedavisi ilk olarak 1970 li yıllarda başlamıştır. Bu dönemde ilk olarak gözün saydam tabakası olan kornea üzerine hafif çizikler atarak göz derecesinin değiştirilmesi amaçlanmıştır. Bundan dolayı halen daha göz bozukluklarının tedavisi halk arasında çizdirme olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde çok nadiren kullanılma ihtiyacı olmaktadır. Bu çizme ameliyatı temel olarak iki şekilde yapılmaktaydı.
   
    1. Radial Keratotomi (RK): Radial keratotomi, Bu yöntemde, gözün ön yüzeyi olan kornea üzerinde radyal (merkeze doğru dik) olarak yerleştirilen kesiler yapılır. Bu kesiler, korneayı merkeze doğru biraz düzleştirerek miyopik görme kusurunu düzeltmeyi amaçlar.

Options to improve vision after radial keratotomy surgeryRadial keratotomi, 1970'lerde Rus oftalmolog Svyatoslav Fyodorov tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak Sovyetler Birliği'nde kullanılmış ve daha sonra dünya genelinde popüler hale gelmiştir. Bu yöntemde, kornea üzerinde merkezden çevreye doğru açılan 4 ila 16 adet radyal kesiler yapılır. Kesilerin sayısı, görme kusurunun derecesine ve düzeltme ihtiyacına bağlı olarak değişebilir.
Radial keratotomi, miyopik görme kusurunu düzeltebilir, ancak hipermetropi veya astigmatizma gibi diğer görme kusurlarını düzeltmek için etkili değildir. Operasyon sırasında, gözün doğal esnekliği ve iyileşme süreciyle birlikte kornea şekli değişebilir. Bu nedenle, uzun vadeli sonuçlar bazen istikrarsız olabilir ve gözlük ihtiyacı tekrar ortaya çıkabilir.

    2. Arkuat Keratotomi (AK): Arkuat keratotomi, korneanın meridyenleri boyunca yapılan kavisli kesilerin kullanıldığı bir refraktif cerrahi tekniktir. Bu yöntemde, kornea üzerinde astigmatizmayı düzeltmek amacıyla arkuat kesiler yapılır. Bu kesiler, korneanın şeklini değiştirerek astigmatizmayı azaltır veya ortadan kaldırır.

Arkuat keratotomi, 1970'lerde geliştirilmiştir ve özellikle astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanılır. Yöntem, miyop veya hipermetroplukla ilişkili astigmatizmanın düzeltilmesi için etkilidir. Kornea üzerinde yapılacak kesilerin sayısı, astigmatizma derecesine ve düzeltme ihtiyacına bağlı olarak belirlenir.
Arkuat keratotomi, bir lazer yerine bir cerrahi bıçak veya mikrokeratom gibi aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu kesiler, korneanın belirli meridyenlerinde yer alır ve astigmatizmanın eğrilerini düzelterek gözün optik performansını iyileştirir. Yöntem, astigmatizmayı düzeltmek için etkilidir, ancak miyopi veya hipermetropiyi düzeltmez

Artık lazer teknolojisi var ;LASIK 
Laser Refractive Surgery Options


Daha sonra, 1980'lerin sonlarında keratomileusis yöntemi geliştirildi ve lazer destekli keratomileusis (LASIK) adını aldı. LASIK, bir bıçaklı mikrokeratom adı verilen bir aletle korneanın üst tabakasının yarı saydam bir disk şeklinde kesilmesini içerir. Daha sonra lazer, korneanın altındaki doku tabakasını yeniden şekillendirerek görme kusurlarını düzeltir. Kesilmiş kornea tabakası daha sonra yerine konur ve iyileşme süreci başlar. LASIK yöntemi, hızlı iyileşme süresi ve etkin sonuçları nedeniyle refraktif cerrahide devrim niteliği taşıdı. Lazer teknolojisinin gelişmesi ile bıçaklı mikrokeratom yerine lazer ile aynı şekilde tabaka kaldırılabilmektedir. Bu yönteme İ-LASIK olarak bilinmektedir. 

Sonrasında PRK yöntemi

1990'ların başından itibaren LASIK, popüler bir refraktif lazer operasyonu haline geldi. Yüksek başarı oranları ve düşük komplikasyon riski nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edildi. Aynı dönemde, fotorefraktif keratektomi (PRK) adı verilen başka bir lazer operasyonu yöntemi de geliştirildi. PRK da kornea ön yüzeyi alkol veya ser fırça ile kazındıktan sonra kornea yüzeyi, lazer enerjisi kullanılarak yeniden şekillendirilir, ancak kornea tabakası kesilmez. PRK yöntemi, LASIK ile karşılaştırıldığında daha uzun iyileşme süresine sahiptir, ancak bazı durumlarda tercih edilen bir seçenek olabilir. PRK yöntemi alkol veya kazımak yerine lazer ile hiç dokunmadan tıraşlanıp yine lazer ile kırma kusuru düzeltilirse NO TOUCH lazer olarak adlandırılmaktadır.

Ve SMILE  yöntemi 
22 Saniyede Gözlük Kullanımına Son Veren ve İki Milyon Türk Lirasına Mal  Olan En Gelimiş Göz Lazer Cihazı “ReLEx Smile Lazer” Uygulamaları için  Hasta Kabulüne Başlandı – Near East University I neu.edu.tr


Günümüzde refraktif lazer operasyonları, LASIK ve PRK gibi yöntemlerin yanı sıra 3.  ve son nesil SMILE (Küçük Kesilmiş Lentiküler Ekstraksiyon) adı verilen yeni bir teknikle de uygulanmaktadır. SMILE operasyonunda, lazer kullanılarak ince bir lentikül (doku parçası) korneadan çıkarılır, böylece görme kusurları düzeltilir. Kornea çepe çevre kesilmek yerine 2 mm gibi küçük bir kesi den uygulanır. Korneanın doğal yapısı büyük oranda korunur, kuruluk riski çok daha düşüktür.

Refraktif lazer operasyonları, teknolojideki sürekli gelişmelerle birlikte daha güvenli ve etkin hale gelmiştir. Lazerlerin gücü, kontrolü ve hassasiyeti artmış, operasyon süreleri kısalmış ve iyileşme süreleri azalmıştır. Bu operasyonlar, birçok insanın gözlük veya kontakt lens bağımlılığından kurtulmasını sağlamış ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde iyileştirmiştir.

Sonuç olarak, refraktif lazer operasyonları, lazer teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Keratomileusis, LASIK, PRK ve SMILE gibi yöntemler, görme kusurlarının düzeltilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu operasyonlar, milyonlarca insanın görme sorunlarını tedavi etmek için tercih ettiği etkili ve güvenli bir seçenek olmuştur. 

Kliniğimizde LASIK, İ-LASIK, PRK, NO TOUCH, SMILE yöntemlerinin tamamı başarı ile uygulanmaktadır.

Yorumlar (0)

Whatsapp
Tıkla Ara